แนวทางในการคัดกรองยาใหม่

การกลายพันธุ์ในยีนเดียวของหนอนทดลองสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของมันเป็นสองเท่าของผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับอณูชีววิทยาของริ้วรอยและกระตุ้นความหวังว่าการบำบัดด้วยยาหรือการแทรกแซงอื่น ๆ แต่ตามปกติแล้วในทางวิทยาศาสตร์กฎระเบียบทางพันธุกรรมของความชรามีความซับซ้อนมากกว่าที่มันปรากฏตัวครั้งแรกธรรมชาติของความซับซ้อนส่องสว่าง

กลไกที่อายุการใช้งานจะถูกควบคุมหลังการถอดความ หรือหลังจากพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมถูกคัดลอกมาจาก DNA ของสิ่งมีชีวิต การระบุกลไกเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทางในการคัดกรองยาใหม่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานหนอนไส้เดือนฝอยตัวเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับความนิยมในการวิจัยเรื่องอายุเนื่องจากมีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับมนุษย์และเนื่องจากอายุขัยสั้นซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการแทรกแซงอายุขัยได้อย่างง่ายดาย