‘วีระศักดิ์’ นำเก็บขยะ ‘บางกะเจ้า’ ชูที่เที่ยวน้ำใสไร้ขยะ

รมว.ท่องเที่ยวฯ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนบางกะเจ้าเก็บขยะ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้ำใสไร้ขยะ หลังพบพื้นที่เกิดปัญหาจากขยะที่ลอยมารวม จากแหล่งอื่น พร้อมนำสำรวจเส้นทาง “คลองแพ” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่นและอาสาสมัครชุมชนกว่า 300 คน ทำกิจกรรมเก็บขยะในโครงการ “อาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใสไร้ขยะ” ณ คุ้งบางกะเจ้า สมุทรปราการ โดยล่องเรือที่ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก สำรวจปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยา และกระแสน้ำพัดพาขยะเข้ามาจนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่

รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า หลังลงพื้นที่พบว่ามีปริมาณขยะจำนวนมหาศาลที่พัดเข้ามาและหมักหมมอยู่ในป่ากกในพื้นที่ชุมชนบางกะเจ้า ซึ่งเป็นขยะที่คนในพื้นที่ไม่ได้ก่อ ยิ่งบริเวณนี้เป็นช่วงปลายน้ำที่ขยะจะไหลมารวมกัน หากไม่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขยะเหล่านี้จะอยู่จนชั่วนาตาปี

รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวต่อไปว่า แม้จะช่วงใกล้เลือกตั้งเปลี่ยนผ่านทางการเมือง แต่ก็ได้เห็นว่าเป็นการทำงานที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจนเกิดการบอกต่อและกลับมาเที่ยวซ้ำ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่

จากนั้นนายวีระศักดิ์ ลงเรือพายเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำคลองแพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหา และสภาพบริเวณโดยรอบในการร่วมกันวางแผนพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป ตั้งเป้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในปี 2564