ตำรวจจีนจับมือแอปฯ แผนที่ส่งข้อมูลจราจรตรงถึงคนขับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจะขยายความร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแผนที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการจราจร สำนักงานตำรวจจราจรท้องถิ่นจำนวนหนึ่งได้เริ่มทำงานร่วมกับแอปฯ แผนที่เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ขณะขับรถบนถนนที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป

กระทรวงฯ จะสนับสนุนให้ตำรวจจราจรทั่วประเทศให้บริการและยกระดับการบริการดังกล่าว ขณะเดียวกันแอปฯ แผนที่ก็จะช่วยอัปเดตข้อมูลฉุกเฉินเกี่ยวกับการจราจรติดขัด การก่อสร้างถนน และมาตรการควบคุมการจราจรแก่ผู้ขับขี่ กระทรวงฯ ยังหวังว่าแอปฯ แผนที่จะบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานีตำรวจจราจรและสำนักงานจัดการยานพาหนะ รวมถึงสถานที่ที่ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการต่างๆ ได้หากเกิดอุบัติเหตุจราจรเล็กน้อย