งดเหล้าเข้าพรรษา ได้อะไร?

เข้าพรรษา เป็นโอกาสที่จะทำความดี เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และแสดงถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยเริ่มจากงดดื่มเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนในทุกปีหรืองดตลอดชีวิต

– ได้เงินเก็บ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นการเก็บรักษาให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น

– ได้รักษาสุขภาพ เข้าพรรษาถือเป็นช่วงพักดื่ม เพื่อให้ตับและร่างกายได้ฟื้นฟู สร้างเซลล์ใหม่ กำจัดสารพิษในร่างกาย

– ได้ความปลอดภัย ลดโอกาสในการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง

– ได้แสดงความรักกับคนรอบข้าง การงดดื่มแสดงถึงความรู้สึก ที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ครอบครัว เพราะคนรอบข้างห่วงใยสุขภาพผู้ที่ดื่มเหล้า